Raha Rahmani

رها رحمانی

دوستان عزیز وهمراهان مهربان آموزه های این سایت درجهت استقلال مالی وتوانمندی زنان می باشدتا زنان مستعد وتاریخ ساز ایران زمین بتوانندبا تلاش متعهدانه به ارزش آفرینی بپردازند واستعدادها وتوانایی های خودراشناسایی کرده وبه ثروت تبدیل کنند و باعلم وهنر مدیریت وضعیت موجود خود را به وضعیت مطلوب برسانند

رها رحمانی

آموزش رایگان شناسایی توانمندی ها

هنرجویان میتوانند با استفاده از دوره های آموزشی این سایت به کشف توانمندیهای خود بپردازند وبا پرورش آن کاری مرتبط برای خود بیافرینند ودرحقیقت همان علاقه مندی هایشان را که بهتر وراحتر انجام میدهند به پول وثروت تبدیل کنند

کشف استعدادها وتوانایی ها برای رشد فردی وموفقیت در شغل وزندگی ضرورت است برای کشف توانایی ها ی خود اینجا کلیک کنید

آموزش های مهارت های زندگی وکارآفرینی برای توانمندسازی زنان در جهت ایجاد استقلال مالی

آموزه های صوتی وتصویری مرتبط به توانمندسازی زنان در تبدیل استعداد به پول در جهت استقلال مالی زنان پرافتخار ایران

برای برتر شدن راههای شناسایی استعدادهای خود را یادبگیرید

با پاسخ به سئوالات خودارزیابی استعداد وتوانایی خود را مشخص کنید و با تمرکز بر  آنها  مدل زندگی ،شغل ، تفریحات وسرگرمی خود را تعریف کنید

تبدیل استعداد به پول

آموزه های تبدیل استعداد به پول براساس توانایی ها است نه رفع کمبودها بنابراین برای هرکسی انجام آن آسان وشدنی است

تکنیک های خلاق و پولساز

ارائه تکنیک های خلاق درجهت حل مسائل برای هموار شدن مسیر پولسازی

نگران کاستی ها ونابلدی های خود نباشید

ما در ذهن خود منطقه های ناکارآمد فراوان داریم ولی بسیاری از آنها مزاحم نیستند و ارزش اندیشیدن را ندارند  زیرا بر سر راه کارکرد برتر ما قرار نمی‌گیرند و بنابراین اعتباری ندارند نیاز به مدیریت آنها نیست  تنها باید  این گونه کاستی‌ها را فراموش کرد

آموزه های علمی

آموزه های علمی تبدیل استعداد به پول باتمرکز برتوانمندیها

آموزه های نوین

آموزه های نوین علمی رشد کسب وکار با جذب مشتری بیشتر

مقالات ومطالعات گروه ما

مشتریان منحصربفرد ما

برای شروع آماده اید؟
سریع ، رایگان و بسیار آسان

تلفن تماس واتس آپ اینستاگرام رها رحمانی تلگرام رها رحمانی