آکادمی رها رحمانی

دوستان عزیز وهمراهان مهربان آموزه های این سایت درجهت استقلال مالی وتوانمندی زنان می باشدتا زنان مستعد وتاریخ ساز ایران زمین بتوانندبا تلاش متعهدانه به ارزش آفرینی بپردازند واستعدادها وتوانایی های خودراشناسایی کرده وبه ثروت تبدیل کنند و باعلم وهنر مدیریت وضعیت موجود خود را به وضعیت مطلوب برسانند

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
مدرس مدیریت کسب وکار و استعدادیابی

مدارک و سرتیفیکیت های رها رحمانی

جدیدترین دوره‌ ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

دوره تبدیل استعداد به پول

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
رایگان!

نظرات برخی از مشتریان

اراده آهنین های آکادمی رها رحمانی