رها رحمانی کوچ حرفه ایی بین المللی
عضوفدراسیون بین المللی کوچینگ icf
کوچ سازمانی وشغلی

دوستان عزیز وهمراهان مهربان آموزه های این سایت درجهت استقلال مالی وتوانمندی زنان می باشدتا زنان مستعد وتاریخ ساز ایران زمین بتوانندبا تلاش متعهدانه به ارزش آفرینی بپردازند واستعدادها وتوانایی های خودراشناسایی کرده وبه ثروت تبدیل کنند و باعلم وهنر مدیریت وضعیت موجود خود را به وضعیت مطلوب برسانند

جهت انجام آزمون کلیک کنید

جدیدترین دوره‌ ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

دوره تبدیل استعداد به پول

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
رایگان!

نظرات برخی از مشتریان

اراده آهنین های رها رحمانی