درباره ما بیشتر بدانید!

رها رحمانی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی مدرس در حوزه مدیریت کسب وکار واستعدادیابی به جهت یافتن شغل متناسب با توانمندیهای فردی، مدیرعامل شرکت بازرگانی پارسا طب ایران و آکادمی رها رحمانی

مدارک و سرتیفیکیت های رها رحمانی:

پلی میان آموزش و بازار کار

آکادمی رها رحمانی، دانشجویان خود را تا رسیدن به بازار کار همراهی خواهد کرد. به‌عبارتی ما معتقدیم اگرچه هر فرد متخصصی می‌تواند وارد بازار کار شود، اما به دلیل تغییرات و دگرگونی‌های بازار کار، دسترسی به بهترین موقعیت شغلی متناسب با مهارت‌های افراد، کمی مشکل و پیچیده است. ما در آکادمی رها رحمانی تلاش داریم با پیوند زدن آموزش به بازار کار، این معضل قدیمی را حل کنیم. آزمون‌های تخصصی در پایان دوره‌های آموزشی همیار‌آکادمی، راهی است برای ساختن رزومه و تاییدیه‌های شغلی تا کارآموزان آکادمی رها رحمانی با داشتن یک گواهی معتبر بتوانند هم خودشان موقعیت‌های بهتری را شناسایی کنند، هم هم‌دوره‌ای‌ها و اساتید آکادمی رها رحمانی بتوانند ‌آن‌ها را به شرکت‌های مختلف معرفی کنند و هم پلتفرم استعدادیابی آکادمی رها رحمانی آن‌ها را به بهترین موقعیت متناسب با سطح کیفی مهارت آن‌ها وصل کند.

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های آکادمی رها رحمانی