من رها رحمانی هستم متولدتیرماه ۱۳۵۹درتهران
تحصیلاتم کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است.
مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی پارسا طب
کوچ حرفه ایی سازمانی بامدرک pccازفدراسیون بین الملی کوچینگ آمریکا icf
مربی توسعه فردی درزندگی شغلی وسازمانی
عاشق سفر،نوشتن وکمک به رشد دیگران برای رسیدن به استقلال مالی وتوانمندسازی فرد مخصوصا زنان هستم با شعار:

یک جامعه با زنانش برپا میماند یا فنا می پذیرد.

خدمات متخصین مجموعه ما که شامل روانشناسان، مدیران عالی و کوچ های حرفه ایی هستند به شرح ذیل است:
_برگزار کننده کوچینگ فردی وگروهی شغلی ،تحصیلی درسازمان ها
_ارزیابی وسنجش منابع انسانی درسازمان
_برگزار کننده آموزش های شغلی وتحصیلی فردی وگروهی درمدارس
_برگزار کننده آموزش های کوچینگ

مدارک و سرتیفیکیت های رها رحمانی:

پلی میان آموزش و بازار کار

آکادمی رها رحمانی، دانشجویان خود را تا رسیدن به بازار کار همراهی خواهد کرد. به‌عبارتی ما معتقدیم اگرچه هر فرد متخصصی می‌تواند وارد بازار کار شود، اما به دلیل تغییرات و دگرگونی‌های بازار کار، دسترسی به بهترین موقعیت شغلی متناسب با مهارت‌های افراد، کمی مشکل و پیچیده است. ما در آکادمی رها رحمانی تلاش داریم با پیوند زدن آموزش به بازار کار، این معضل قدیمی را حل کنیم. آزمون‌های تخصصی در پایان دوره‌های آموزشی همیار‌آکادمی، راهی است برای ساختن رزومه و تاییدیه‌های شغلی تا کارآموزان آکادمی رها رحمانی با داشتن یک گواهی معتبر بتوانند هم خودشان موقعیت‌های بهتری را شناسایی کنند، هم هم‌دوره‌ای‌ها و اساتید آکادمی رها رحمانی بتوانند ‌آن‌ها را به شرکت‌های مختلف معرفی کنند و هم پلتفرم استعدادیابی آکادمی رها رحمانی آن‌ها را به بهترین موقعیت متناسب با سطح کیفی مهارت آن‌ها وصل کند.