Raha Rahmani

توضیحات شناسایی توانمندی کلیفتون

به نام خدا achiever توضیحات ۳۴ توانمندی کلیفتون برای شناسایی توانمندیها واستعدادهایتان قبل از پاسخ به سئوالات پکیج خود ارزیابی حتما ۳۴ توانمندی شناسایی شده توسط پروفسور کلیفتون را مطالعه کنید تا باشناخت بهتری نسبت به توانمندیهای خود سئوالات خود

پکیج خودارزیابی

سلام دوست عزیزم خیلی عالی است که شما شروع به کشف توانایی هایتان کردید و به کیفیت زندگی خود اهمیت می‌دهید تا به خود برترتان دست پیدا کنید. در این امر مهم همراه شما هستیم تا با کمک هم علاقه

توانایی های ما زنان ایران زمین

ما زنان ایران زمین که قدرت آفرینندگی خود را از خدای متعال هدیه گرفتیم ودرجسم خود توانایی بوجود آوردن انسان دیگری را تجربه کردیم بامفهوم تولد وتولید عجین شدیم وقادریم تولدی دیگر را در وجود خود ایجاد کنیم ما ثابت

ماجرای KFC

حتما نام kfc را شنیده اید همان مرغ سوخاری کنتاکی خوشمزه ولذیذ که احتمالا امتحانش کردید !آیا سرگذشتش را میدانید؟ که چطور شهرت جهانی پیدا کرد؟ موسس کنتاکی سرهنگ ساندرز آمریکایی بودساندرز زندگی پرفراز ونشیبی داشت بعلت فوت پدرش در۶

تلفن تماس واتس آپ اینستاگرام رها رحمانی تلگرام رها رحمانی