رها رحمانی

مدیرعامل شرکت بازرگانی پارسا طب ایران و آکادمی رها رحمانی